Smluvní podmínky

Obchodní podmínky

Prodávající:

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ADRESA

 

Vezdem s.r.o.
Hlavní 44

Husinec
250 68 Řež
Česká republika


TELEFON:

Tel.: +420 731 533 482

email: objednavky@drevo-shop.cz


 

IČ / DIČ

IČ: 24656836

DIČ: CZ24656836

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou platné od 1.září 2013 do doby vydání nových Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi firmou Vezdem s.r.o. a kupujícím. V závislosti na změně příslušných právních norem, si prodávájící vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.


 

Kvalita výrobků tedy dřeva

Vzhledem k tomu, že masivní dřevo je přírodní materiál, u něhož ani zpracováním - tedy řezáním, hoblováním, broušením, sušením v sušárnách nelze zastavit některé procesy, mohou se u dodaného zboží, především u hoblovaného řeziva - prkna, hranoly... objevit tyto projevy takovýchto procesů:

a) mírné prasklinky a trhlinky ve dřevě
b) výskyt suků
c) výskyt míst s nahromaděnou smůlou - smolince
d) mírné prohnutí dlouhých prken a hranolů

Tyto výše popsané defekty dřeva se dají odstranit lepením, kitováním, přebroušením, přichycením k rovnému podkladu. Jedná se o vady, které jsou pro dřevo typické a při dalším zpracování dřeva jsou odstranitelné.

U hotových výrobků - schodů a spárovek se vyspravené drobné vady - vylepené a vytmelené trhliny, přesukované vypadlé suky, vyfrézované nebo vyškrábané a vytmelené smolníky nepovažují za vady.

Objednávka

Některé zboží - výrobky, které v eshopu nabízíme, nejsou skladem - musí se po vaší objednávce vyrobit. Protože jde většinou o zakázkovou výrobu, je zakázka vždy s vámi ještě před uzavřením konzultována, proto:

VEŠKERÉ OBJEDNÁVKY Z ESHOPU JSOU BRÁNY JAKO NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

a teprve po oboustranném odsouhlasení bude považována za závaznou objednávku. Jelikož se jedná o výrobu dle individuálního přání zákazníka (rozměr, povrchová úprva, impregnace...) - tedy zakázkovou výrobu, pokud se jedná o nestandartní rozměry apod., můžeme vyžadovat zálohu ve výši 50% z ceny objednávky.


 

Prodej a platba za zboží

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi) na základě zaslané objednávky. Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné častky je provedeno buďto, platbou v hotovosti na místě odběru, dobírkou nebo bankovním převodem (zboží se stává majetkem kupujícího po uhrazení celé částky uvedené na vystavené zálohové faktuře).

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonem, e-mailem nebo textovou zprávou, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající.

Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.


 

Termíny dodání

Termín dodání je individuální a závisí na více okolnostech - složitost výroby, sezónost, naplnění kapacity výroby... v každém případě budete o termínu zhotovení a dodání informováni před přijetím závazné objednávky a to v naší odpovědi na vaši objednávku a pokud vám termín nebude vyhovovat, objednávku zrušíme bez jakýchkoliv dalších vzájemných závazků.

Termínem zhotovení se rozumí dokončení zakázky na dílně, nikoliv termín dodání. Termín zhotovení je stanoven na základě aktuální situace ve výrobě a dostupnosti materiálu a bude objednavateli sdělen v dobré víře ve splnění termínu. Nesplnění termínu dodání provozovatele nezavazuje k náhradě žádných sankcí od objednavatele.

Doprava a vyzvednutí zboží

Dopravu zajistíme kurýrní službou Toptrans, dle jejich platného ceníku, viz jejich stranky a kalkulačka dopravy. Cenu přepravy vám rovněž sdělíme ještě před uzavřením závazné objednávky.

Dodávky zboží (objednaného zboží) budou realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

 

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo - adresa dodání uvedená v objednávce.

 

Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník při objednávce zboží po dohodě s prodávajícím.

 

Zboží je možno si také vyzvednout po dohodě v místě sídla firmy, nedaleko sjezdu Zdiby, dálnice D8, Praha – Teplice, cca 10 km od severní hranice Prahy, viz kontakty.

Nepřijetí objednávky

Prodávající - si vyhrazuje právo nepřijmout ke zpracování neúplnou nebo nepravdivě vyplněnou objednávku.

Prodávající si dále vyhrazuje právo nepřijmout ke zpracování objednávky od osob nebo firem, které v minulosti neplnily povinnosti vyplývající z uzavření závazné objednávky (nezaplacení zboží, bezdůvodné nepřevzetí balíku, opakovaná storna objednávek atd.).

Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky (osobním kontaktem, e-mailem, telefonicky, sms) jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

V případě stornování potvrzené objednávky kdy už došlo k plnění nebo k vynaložení nákladů na straně prodávajícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, nebo „na zakazku“, či objednání atipického zboží, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, vyrobit, nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

Prodávající uplatní právo na úhradu škody v případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku, kdy nepřevzetím zásilky dojde k porušení kupní smlouvy, protože spotřebitel je ze strany prodávajícího automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky. V takovém případě, bude vystavena faktura k úhradě smluvní pokuty ve výši 500 Kč a zaslána elektronickou formou na mailovou adresu uvedenou v objednávce s dobou splatnosti 14 dnů. V případě nezaplacení smluvní pokuty, budeme tuto pohledávku vymáhat. Odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmíkami.

Každá potvrzená objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami

Prodávající má právo objednávku stornovat bez udání důvodu v případě, že zboží již není skladem. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů).

Vrácení zboží

Zákazník má dle Novely občanského zákoníku 367/2000 právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem přes internet jako fyzická osoba (nepodnikatel).  Při odstoupení od kupní smlouvy se vrací celá cena za zboží, náklady na vrácení zboží hradí kupující.

Adresa pro zaslání zboží zpět Vezdem s.r.o., Hlavní 44, Husinec, 250 68, pošta Řež.
O vrácení zboží nás předem informujte na info@consulo.cz nebo telefonicky na tel.: 731 533 482.
Podmínky pro vrácení zboží:

zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (pokud je zboží opatřeno obalem)zboží nesmí být  použité ani poškozené

zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji převzali, tzn.:  včetně příslušenství, návodu,  originálu dokladu o koupi (faktura)

Zboží doporučujeme zasílat pojištěné, prodávající neručí za ztrátu nebo poškození při cestě k nám - poškozený balík od Vás nebude prodávajícím převzat od dopravce

Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží prodávající nepřevezme. Vracení zboží je možné po dohodě i osobně

Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám prodávající zašle v zákonné lhůtě peníze  za zboží zpět převodem na účet nebo složenkou na Vaši adresu

Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebude PROVOZOVATEL akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašle zpět na Vaše náklady.

Záruka a reklamace

Záruční doba nebo doporučené datum spotřeby je uvedeno na obalu zboží. Není-li tomu tak, je záruční lhůta 24 měsíců od data převzetí zboží zákazníkem. Reklamace se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Reklamace neprodleně hlaste na objednavky@drevo-shop.cz nebo telefonicky na tel.: 731 533 482. Obratem Vás bude prodávající kontaktovat a dohodne s Vámi další postup při reklamaci a způsob dodání reklamovaného zboží. Oprávněné reklamace prodávající vyřídí (oprava, výměna zboží, vrácení peněz)  v nejkratším možném termínu (konzultace s výrobcem, jednání o výměně nebo opravě, oprava zboží). Neoprávněné reklamace - zboží Vám bude na Vaše náklady posláno zpět.

Ochrana osobních dat

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Vyhrazujeme si právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

 


 

Kontakt

Vezdem s.r.o.

petr.ecer@seznam.cz

Hlavní 44
Husinec
25068

+420731533482

IČ: 24656836
DIČ: CZ24656836

Vyhledávání

© 2013 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode